Kom ihåg att uppdatera/"refresha" sidan! Ny info läggs in löpande - det syns enkelt om du låter sidan ladda på nytt!  -  Du hittar      högst uppe till vänster på datorn!

Välkomna till höstterminen!

Vi hoppas alla haft en skön sommar och hälsar er varmt välkomna tillbaka till dansskolan och ser så mycket fram emot att träffa alla elever och att öppna upp danssalen igen. 

Vi kommer fortsätta följa folkhälsomyndighetens rekommendationer men även göra lite andra förändringar för att göra dansundervisningen möjlig att genomdriva i danssalen nu i höst. Åtgärderna gör det så säkert som möjligt.

SE INFO OM DANSSKOLANS

CORONA-ANPASSNING. 

Även om du redan är elev på Liz Balettskola, eller har barn som går, och tänker fortsätta till hösten så behöver du göra en återanmälan.

Pga. hur läget ser ut med pandemin så kommer vi behöva ha färre grupper i vissa ämnen i år och även begränsat antal platser.

Har du, pga corona, inte möjlighet att delta denna termin undersöker vi möjlighet till ZOOM - kontakta Liz Balettskola DANSBASEN för intresseanmälan och mer information. jm.lizbalettskola@gmail.com

Schema & anmälan

Är det något du undrar? Se vår infosida:   

BRA ATT VETA

Elever på skolan - se er hemliga sida  HÄR

 


Ni kan se Niclas Lignells underbara bilder från elevföreställningen 2019  HÄR

klappa_vår_coronafilm_png.png

Premiär fredag 11 september kl. 19.30

Klicka på klappan!

VIKTIG INFO OM VÅR

CORONA-ANPASSNING

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i danslektionerna utan ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningsaktivitet ska man gå hem direkt. 

 

Vi har i höst lägre maxantal i danssalen för att säkerställa möjlighet till avstånd mellan deltagarna.

 

Terminen utökas från 12 till 13 lektioner.

 

Vi har även omarbetat schemat, alla lektioner kortas ner med 5 minuter så att det blir längre tid mellan varje klass, detta för att minimera folksamlingar i hallen/omklädningsrummet. Kom in då föregående grupp lämnat dansskolan.

 

Vuxna som väntar på mindre barn ska hålla avstånd till varandra, max en vuxen medföljande per barn. Vi uppmanar vuxna till äldre barn att vänta utomhus.

 

Detta gäller för dansundervisningen här:

Alla elever ska tvätta händerna innan lektion. Detta gör även alla lärare. 

 

Stanna hemma vid förkylningssymtom. 

 

Vi önskar att alla som har möjlighet kommer ombytta och klara så vi använder omklädningsrummet i minsta möjliga mån - kom till dansskolan ombytt och ha överdragskläder som du kan ta av.

 

Vi är extra noggranna med att rengöra balettstänger, dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer. Ingen byter sin plats vid stången.

 

Vi omarbetar parövningar och alla rörelser där barnen är vana att hålla varandra i händerna.

 

Det kommer finnas en tejpad linje framför spegeln som är lärarens ”zon”.

 

Dansskolans lärare har rätt sända hem elever som uppvisar symtom på sjukdom.

 

Vi följer löpande utvecklingen och kan snabbt ta nya beslut utifrån myndighetens och regeringens rekommendationer.

Tillsammans hjälps vi åt att göra dansskolan till en så säker plats som möjligt att vara på.

IMPORTANT INFO ABOUT OUR

CORONA ADAPTATION

 

Anyone who is ill, even with mild symptoms, should not participate in the dance lessons but should stay at home until two days after recovery. If you fall ill during a training activity, you should go home immediately.

 

This autumn, we have a lower maximum number in the dance hall to ensure the possibility of distance between the participants.

 

The semester is extended from 12 to 13 lessons.

 

We have also reworked the schedule, all lessons are shortened by 5 minutes so that there is a longer time between each class, this to minimize crowds in the hall / changing room. Come in when the previous group has left the dance school.

 

Adults waiting for smaller children must keep their distance from each other, maximum one adult accompanied per child. We encourage adults of older children to wait outdoors.

 

This applies to dance lessons here:

 

All students should wash their hands before the lesson. All teachers do the same.

 

Stay home for cold symptoms.

 

We want everyone who has the opportunity to change and ready so we use the locker room as little as possible - come to the dance school changed and have coveralls that you can take off.

 

We are extra careful with cleaning ballet poles, door handles, taps and other surfaces that often come into contact with hands. No one changes their place at the bar.

 

We rework pair exercises and all movements where the children are used to holding each other's hands.

 

There will be a taped line in front of the mirror which is the teacher's "zone".

 

The dance school's teachers have the right to send home students who show symptoms of illness.

 

We follow developments continuously and can quickly make new decisions based on the authority's and the government's recommendations.

 

Together we help to make the dance school as safe a place as possible to be in.

allt blir bra 19 april.jpg

NYLIGEN AKTUELLT:

prövapådag m text.jpg
Tack alla fina barn och föräldrar för en
härlig dansdag!
                             
 
                     

Hej alla elever och föräldrar!

Efter 58 år som innehavare av Liz balettskola lämnar jag från och med höstterminen 2019 över ägandet av min skola till två av mina medarbetare; Malena Engström och Jessica Hall. Som forna elever har jag stor tillförsikt att dessa två kommer att driva skolan vidare i samma anda och samtidigt utveckla skolan vidare med nya spännande ämnen.

Jag önskar alla en härlig fortsättning i dansens underbara värld. 

                                                                                                                                         Liz

 (Fotnot.: Efter första årets övergångsperiod, med Jessica och Malena, drivs skolan sedan aug -20 av Jessica Hall.)                                                                                                                                                          

DANSA LOSS

Onsdag 22/4

Kl. 16.30 - 17.00   4 - 6 år

Kl. 17.15 - 17.45   7 -10 år

          Kl. 18.00 - 18.45 11 år och uppåt

Så roligt det var att träffa alla dansare igår! Underbart väder och riktigt mysigt att DANSA LOSS tillsammans utomhus.

Tack till er elever och föräldrar som bidrog till en härlig dansant kväll.

                                                                   

Tillsammans samlade vi på Liz Balettskola DANSBASEN ihop 3 460 kr som ingår i Musikhjälpens fantastiska summa på dryga 50,5 miljoner kronor!! Allt för att stötta kampen mot sexuellt våld i krig och konflikt.

TACK alla som agerat!

Ina Wallin vann tävlingen om en privatlektion!

Liz Balettskola medverkade i Kulturnatten.

19.30-19.50 Stora Salen KONSERTHUSET

TACK alla medverkande och hjälpare i natten! 

Ni var såååå fina!

 2019 års elevföreställning  ENSAMMA HEMMA - I FILMENS VÄRLD

12 maj Carlforsska scenen, Västerås

TUSEN TACK TILL ALLA UNDERBARA DANSARE!!

 Ni var helt fantastiska! 

ENSAMMA HEMMA - the movie

Malena Engström

Tack också till alla övriga medverkande! - Bakom scenen, framför scenen, i caféet, i garderoben, bakom ratten och allt!!

Best crew!

Foto: Niclas Lignell

Foto: Niclas Lignell

12 november 2018

uppträdde elever från balettskolan med stepp och balett tillsammans med Arosorkestern på deras höstkonsert på Västerås Konserthus. 

Liz Balettskola medverkade i Kulturnatten.

KONSERTHUSET

 2018 års elevföreställning   

Kejsarens nya kläder - igår idag imorgon

Fotograf: Niclas Lignell

Liz Balettskola medverkade i VÄSTERÅS KULTURNATT  mer info 

SOMMARKURSER  2017!

11/8 2017
BALETT för föräldrar kl 17-18
CHARLESTON kl 18.05-19.35
MUSIKIMPRO kl 19.45-21.15
2017   12/8 kl 11.00-16.30, 8-10 år
13/8 kl 11.00-16.30, fr 11 år. Unga & Vuxna

HELDAG

Jazz, Balett & Modernt

med Jessica Hall & Malena Engström

                          Se bilder från föreställningen! 

 2017 års elevföreställning   

FULL FART FRAMÅT! ...eller  bakåt?  

FULL FART FRAMÅT!

...eller bakåt?

FULL FART FRAMÅT!

...eller bakåt?

FULL FART FRAMÅT!

...eller bakåt?

FULL FART FRAMÅT!

...eller bakåt?

DANSA

&

TRÄNA

FÖR

SYRIEN

!

 2016 års elevföreställning   EN DAG PÅ TIVOLI
Liz balettskola Västerås. Elevföreställning 2016 "En dag på Tivoli"
Liz balettskola Västerås. Elevföreställning 2016 "En dag på Tivoli"
Liz balettskola Västerås. Elevföreställning 2016 "En dag på Tivoli"
Stödgalan JOYFUL inbringade 20.000 kr som oavkortat gick till: 
Världens Barn & TGVS i Västerås (Tillsammans Gör Vi Skillnad) .

Vi gratulerar den fantastiske Magnus Lindgren som tilldelats medaljen "litteris et Artibus" av Kungen. Medaljen delas ut för framstående konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur. GRATTIS!

Det var väldigt fint att ha dig med i "Joyful"!

Magnus Lindgren och eleven Anna Jönsson. Dans och musikgalan JOYFUL i Västerås
Magnus Lindgren och eleven Anna Jönsson. Dans och musikgalan JOYFUL i Västerås

Magnus Lindgren och eleven Anna Jönsson.

Dans- & musikgalan JOYFUL, stödgala. 

Senast uppdaterad: 2020-09-22

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå

Liz Balettskola