top of page

Balett  barn

En förberedelse inför den klassiska baletten

Barnbalett Liz balettskola Västerås
Liz Balettskola
Klassisk balett Liz Balettskola

Vi börjar göra övningar vid stången och gör enklare klassiska övningar där en god kroppsmedvetenhet övas.

I klassisk balett tränas du i balettens formspråk med fastlagda rörelser och positioner.

Träningen stärker fysiken, ger god hållning och ökad kroppskännedom och kontroll.

Här tränas även improvisation.

Förutom att jobba med uttryck strävar vi i baletten också efter att arbeta med styrka, smidighet och god placering. Glädjen är i fokus -  att lyssna och lära sig att dans är en glädje att ta på allvar. 

Liz Balettskola
Kejsarens_nya_kläder_2018_FOTO_Niclas_Li
bottom of page