top of page

BRA ATT VETA

 

VÅRTERMINEN 2024

 

Inför vårterminen:

Grupperna behåller samma nummer till våren (precis som i vanliga skolan. “årskurs 1”, osv.)

Elever som har slutfört en kurs har en garanterad plats under nästa termin.
Om man inte ska fortsätta nu till vårterminen behöver eleven/förälder snarast göra en AVANMÄLAN, antingen till läraren, eller via mail:
jm.lizbalettskola@gmail.com.
Utan en avanmälan har du automatiskt en plats till vårterminen. 
Ska man fortsätta behöver eleven/förälder alltså inte göra en ny anmälan via hemsidan.

ELEVFÖRESTÄLLNING, TERMINSAVSLUTNING VÅR

Varje vår framför dansskolan en stor föreställning för betalande publik på någon av Västerås stora scener. Detta att gå in i en koreografi och stå på scenen och uppträda, med allt vad det innebär, betyder mycket för utvecklingen och för fortsatt glädje att träna och växa vidare. 

TERMINSAVSLUTNINGAR, HÖST

På den sista danslektionen för höstterminen är nära & kära välkomna att sitta med i danssalen. Passa på att se ditt barns utveckling under en lektion och vara med och skapa en fin stämning inför lovet. Vi lärare önskar att alla elever har någon som kommer och tittar på dem, familj, släkt eller vänner.
Lektionen avslutas med ett litet julmys.
​Varm
t välkomna! 

VILLKOR VID ANMÄLAN, BETALNING

Läs mer om anmälan / betalning här

VILLKOR VID AVANMÄLAN/ÅNGERRÄTT

Läs mer om avanmälan / ångerrätt här

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.
 

NIVÅINDELNING

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom! Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs.

Läs mer om nivåindelning här.

FRÅNVARO

Sjukanmäl dig/ditt barn till resp. lärare. Du ser alla lärares kontaktuppgifter här

TA IGEN MISSADE LEKTIONER: 

Du har från och med terminens fjärde vecka möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion i mån av plats. Kom överens med berörda lärare.

PRÖVA PÅ-DAGAR

DANSBASEN Liz Balettskola erbjuder ofta en pröva-på-dag för barn några veckor före höstterminsstart. Alla som är intresserade av att dansa - nybörjare till mer erfarna - är då välkomna. Info om pröva på-dagar hittar du på vår hemsida ett par veckor innan terminsstarten. 

 

DANSKLÄDER

Läs mer om hur vi tänker med danskläder här.

 

VÄRDESAKER OCH KVARGLÖMT

Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella värdesaker/personliga ägodelar. Vi rekommenderar att du tar med värdesaker och annat som du inte vill lämna i omklädningsrummet in i danssalen. 

Tänk på att lärarna inte har möjlighet att ta hand om barnens kläder.

Tips! Märk dina barns saker!

Upphittade saker - kläder, skor och dylikt – lägger vi i korgen som står under trappan - kolla gärna där! Eventuella värdesaker tas om hand av lärarna, fråga din lärare.

 

OLYCKSFALL OCH ÄTSTÖRNINGAR

Deltagare är olycksfallsförsäkrade av DANSBASEN Liz Balettskola genom Svedea under pågående lektion. 

Vi har en policy vid ätstörning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer vi kontakta förälder och ev. kräva ett friskintyg från läkare.

 

NOLLTOLERANS MOT MOBBNING

DANSBASEN Liz Balettskola har en strikt nolltolerans-policy mot mobbning.

Dansskolan är en plats för gemenskap, utveckling och glädje. Hos oss ska alla elever känna sig välkomna och säkra

Elever som utsätter andra elever för någon som helst form av mobbning kan kommas att stängas av från skolan utan återbetalning av erlagd avgift och ansvariga föräldrar kommer att kontaktas.

 

NÖDUTGÅNGAR OCH UTRYMNINGSPLANER

Det finns två nödutgångar. Lärarna ansvarar för att ta hand om sina respektive grupper om skäl till utrymning skulle ske. 

TRIVSELREGLER

Läs mer om hur vi tänker med trivselregler här.

VÄRDEGRUNDER 

Läs om våra värdegrunder här.


VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Om du undrar något så finner du kanske svaret här!

IMG_5463.JPG
bottom of page