top of page

GDPR


 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

GDPR – Den nya personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation och den ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen.

 

För oss på DANSBASEN Liz Balettskola innebär det att vi måste fortsätta att ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver även uppgifterna för att kunna skicka information till er alla.

 

DANSBASEN Liz Balettskola med org.nr 769637-8061 Regattagatan 47, Öster Mälarstrand, Västerås är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter enligt GDPR: vid en anmälan till DANSBASEN Liz Balettskola tar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, betalningsansvarig samt vilken kurs du deltar i hos oss.

För att möjliggöra vår administration lagrar vi uppgifter om namn på omyndig elev och på betalningsansvarig.  Vi behöver ha de första 6 siffrorna på omyndig elev för att kunna placera eleven i rätt grupp. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att maila information gällande verksamheten på DANSBASEN Liz Balettskola. 

Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse eller rätta själv i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Åldersgräns för en kursanmälan till DANSBASEN Liz Balettskola är 18 år.

Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.

 

I och med din anmälan samtycker du att DANSBASEN Liz Balettskola behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovan. Vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs.


 

FOTOGRAFERING/FILMNING

samtycke om användning av bild och film

Enligt GDPR är en bild, där det går att identifiera en person, en personuppgift. För att DANSBASEN Liz Balettskola ska få publicera bilder och filmer i våra sociala kanaler behöver vi tillåtelse från den/de som förekommer i bilden/filmen genom samtycke. Lappar kommer delas ut för underskrift i början av terminen.


Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar för presentation på vår hemsida och i media.

 

För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/

Liz_Balettskola_ENSAMMA_HEMMA_i_filmens_
bottom of page