ANMÄLAN / BETALNING

Här hittar du anmälningsvillkor för Liz Balettskola, DANSBASEN

Anmälan sker via vår anmälningsknapp som du finner här.  

Var noga med att uppgifterna du lämnar stämmer - du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er.

ANMÄLAN

En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen.

Ni gör er anmälan via: anmälan

Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er.

 

KURSSTART, KALLELSE OCH BETALNING

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. 

Innan kursen startar får du en kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum.

 

FAKTURA VIA MAIL

Bekräftelse, kallelse och faktura skickas via e-post från mailadress:

faktura-no-reply@fortnox.se  - var noga med att även se efter i din skräppost.

Betala summan enl. fakturan, inkl. moms.

OBS. Obetald faktura gäller inte som avanmälan.

AVANMÄLAN / ÅNGERRÄTT

Läs mer om avanmälan / ångerrätt här

EFTER ATT ÅNGERRÄTTEN HAR FÖRFALLIT GÄLLER FÖLJANDE: 

Om du avbokar/avanmäler dig senare än en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 100 kr.  (?)

Om du avbryter kursen när den har startat, är du skyldig att betala full kursavgift. 

BYTE AV KURS

I regel genomför vi enbart byten under de tre första veckorna av terminen.

Kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com om du behöver byta kurs. Du kan förstås även fråga oss på plats. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela oss om vilket byte du vill göra. 

HOPPA IN I EN KURS SOM REDAN HAR BÖRJAT

För ungdomar och vuxna går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar på nybörjarkurser. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats komma med senare, kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com. Vid inhopp betalar man full terminsavgift, med möjlighet att ta igen missade lektioner i annan grupp (enl. överenskommelse med berörda lärare.)

För kurser Barn och unga 3-12 år går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas. 

INSTÄLLD KURS

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå hela avgiften.

ÄNDRADE TIDER, LOKALER ELLER LÄRARE

Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. 

KLAGOMÅL

Om det är något som du är missnöjd med gällande just avtalet ska du i första hand framföra det till Liz Balettskola, DANSBASEN via mail, jm.lizbalettskola@gmail.com. Du blir kontaktad snarast möjligt från det att ditt klagomål inkommit. Tillsammans försöker vi lösa det du är missnöjd med

NIVÅINDELNING

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom! Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs. Tala med läraren eller kontakta oss via jm.lizbalettskola@gmail.com om du har frågor så hjälper vi dig gärna.

I början av terminsstart ansvarar dansläraren att informera och flytta deltagare till en lämpligare nivå om det behövs. Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin vilken nivå deltagare skall välja till nästa termin. Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs.

ÅTERANMÄLAN

Elever som har slutfört en kurs har en garanterad plats under nästa termin. Om man inte ska fortsätta nästkommande termin behöver eleven/förälder göra en AVANMÄLAN, antingen till läraren, eller via mail: jm.lizbalettskola@gmail.com. Ska man fortsätta behöver eleven/förälder endast muntligt tala om det för läraren.

PRISER 2019 + 2020

30 min  - 525 kr

45 min  - 1050 kr

60 min  - 1150 kr

70 min  - 1250 kr

80 min  - 1350 kr

Pilates 60 min, 10 ggr  - 1050 kr​​

Elev som dansar​ 3 lektioner/vecka eller mer (Undantaget förb. tå, 30 min.) erhåller 300 kr i rabatt.

Senast uppdaterad: 2019-12-07

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå