top of page

ANMÄLAN / BETALNING

Här hittar du anmälningsvillkor för DANSBASEN Liz Balettskola

Anmälan sker via vår anmälningsknapp som du finner här.  

Var noga med att uppgifterna du lämnar stämmer. 

ANMÄLAN

En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen.

Ni gör er anmälan via: anmälan

Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er.

BEKRÄFTELSE

När du anmält dig till en kurs får du först en direkt bekräftelse, i själva anmälningsformuläret, på att din anmälan är registrerad,  då du klickat på skicka. Sedan får du svar/bekräftelse på din anmälan via mail inom två arbetsveckor, där finner du också information om betalning av kursen.

 

KURSSTART, KALLELSE 

Innan kursen startar får du en kallelse med datum och tid angivet.

 

FAKTURA VIA MAIL - vi sparar på naturens resurser

Faktura skickas via e-post från mailadress: faktura-no-reply@fortnox.se,

avsändare: DANSBASEN - var noga med att även se efter i din skräppost.

Vi sänder fakturan till den mailadress du i din anmälan angivit som fakturaadress. Har du inte fått någon faktura innan kursstart, var vänlig och kontakta oss via mail jm.lizbalettskola@gmail.com

Ange fakturanummer och elevens namn då du betalar.

Betala summan enl. fakturan, inkl. moms. 

Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum.

Efter förfallodatum tillkommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Om du har anmärkning på fakturan skall du kontakta oss inom åtta dagar.

OBS -  Obetald faktura gäller inte som avanmälan.

KLAGOMÅL GÄLLANDE AVTAL

Om det är något som du är missnöjd med gällande just avtalet ska du i första hand framföra det till DANSBASEN Liz Balettskola via mail, jm.lizbalettskola@gmail.com. Du blir kontaktad snarast möjligt från det att ditt klagomål inkommit. Tillsammans försöker vi lösa det du är missnöjd med.

INSTÄLLD KURS

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå hela avgiften.

ÄNDRADE TIDER, LOKALER ELLER LÄRARE

Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare, lokal och tider om så blir nödvändigt. 

NIVÅINDELNING

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom.

Läraren ansvarar för och har rätt att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs. Tala med läraren eller kontakta oss via jm.lizbalettskola@gmail.com om du har frågor så hjälper vi dig gärna.

Läs mer om nivåindelning här

BYTE AV KURS

I regel genomför vi enbart byten av kurs under de tre första veckorna av terminen.

Kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com om du behöver byta kurs. Du kan förstås även fråga oss på plats. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, du måste meddela oss om vilket byte du vill göra. 

HOPPA IN I EN KURS SOM REDAN HAR BÖRJAT

För ungdomar och vuxna går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar på nybörjarkurser. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats komma med senare, kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com. Vid inhopp i en kurs som redan börjat betalar man full terminsavgift, med möjlighet att ta igen missade lektioner i annan grupp (enl. överenskommelse med berörda lärare.)

ÅTERANMÄLAN

Dansskolan följer skolans terminer så efter ett avslutat dansår (ht+vt) behöver en ny anmälan göras till nästkommande dansår, med början höstterminen.

Elever som har slutfört en kurs under hösten har en garanterad plats under nästa vårtermin. Om man inte ska fortsätta nästkommande vårtermin behöver eleven/förälder göra en AVANMÄLAN via mail till: jm.lizbalettskola@gmail.com. Utan en avanmälan har du automatiskt en plats till vårterminen. (Detta gäller alltså mellan höst och vårtermin) 

AVANMÄLAN/ÅNGERRÄTT 

Här hittar du avanmälningsvillkor för DANSBASEN Liz Balettskola

 

VILLKOR VID AVANMÄLAN / ÅNGERRÄTT

Kund har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sig och avboka sin anmälan genom att: meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat bokad kurs/anmälan. Avanmälan för rätt att återfå kursavgiften ska göras skriftligen, för att undvika missförstånd, via mail till: jm.lizbalettskola@gmail.com.

Ange dina personuppgifter, elevens namn och vilken kurs det gäller. 

EFTER ATT ÅNGERRÄTTEN HAR FÖRFALLIT GÄLLER FÖLJANDE: 

Om du avbokar/avanmäler dig senare än en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 100 kr. 

Om du avbryter kursen när den har startat, är du skyldig att betala full kursavgift. 

SJUKDOM / SKADA ELLER ANNAT HINDER

Om du avbryter en kurs på grund av till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som ej har kunnat förutses återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften. Du meddelar oss via mail, jm.lizbalettskola@gmail.com, om din avanmälan.

Sjukintyg eller flyttintyg ska lämnas in till DANSBASEN Liz Balettskola/ jm.lizbalettskola@gmail.com senast 14 dagar efter att du meddelat att du avbrutit kursen. Återbetalning sker för de resterande kurstillfällen för terminen som ej kunnat förbrukas. För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com inom två veckor från det att du avbröt kursen och eventuellt intyg måste inkomma snarast.

SMÅ BARN - BARNDANSKURSER, balettinriktad barndans och minijazz    

För barndanskurser gr 1 och 2 gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att dessa små barn får avbokas efter 1-2:e veckan på terminen och då betala för de gånger som varit, samt en administrativ avgift på 100kr.

Ett mycket litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren eller jm.lizbalettskola@gmail.com - vi hjälper gärna till att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en annan mer passande grupp eller annan bra lösning får man avboka under terminens första två veckor. Avgift tas ut för de klasser som passerat på terminen samt administrationsavgift på 100kr.

Ballerinor sitter i en cirkel
ankle-2253057_1920.jpg
bottom of page