VÄRDEGRUNDER

Dansen ska förena och öka elevernas självkänsla. 

Genom att mötas och samarbeta tränar barnen/eleverna kommunikation och samvaro med andra, vilket är extra betydelsefullt eftersom barn och unga idag mest kommunicerar och umgås genom sociala medier och spel via nätet. Det puttrar av frustration bland ungdomar idag, ett sökande efter någonting att göra överhuvudtaget - vilket kan medföra destruktiva åsikter och handlingar, inte minst mobbning och främlingsfientlighet.

Eleverna ska, förutom sin tekniska dansutveckling, få möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga och att göra någonting konstruktivt och utvecklande tillsammans med andra.

 

GENUS OCH MÅNGFALDPERSPEKTIV

Genus och mångfaldsperspektivet är två viktiga bitar som genomsyrar vårt sätt att arbeta. För oss är det en av grundpelarna i det konstnärliga arbetet - öppenhet, gränsöverskridning, att se förbi kön, ursprung, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Att utmana normer. 

Målet är att inspirera eleverna till att utforska olika sidor av sin personlighet, att upptäcka olika handlingsmönster och finna en trygg och positiv könsidentitet.

 

Eventuella språkhinder överbryggas med vårt språk - dansen. Där kan alla mötas.

 

Arbetet skall uppmuntra och tillvarata den blandning av inre egenskaper, kompetenser och erfarenheter som varje människa har. Alla skall ges möjlighet att utveckla och nyttja sina kompetenser, kända sådana eller oupptäckta. Olikheter utgör aldrig ett hinder, tvärtom ser vi det som en styrka - ännu fler möjligheter till upptäckter, utveckling. 

Vi vill synliggöra allas kompetens oavsett inre eller yttre olikheter. 

 

Barn ska redan i tidig ålder få chansen att hitta sitt "språk" och tillit till sin egen förmåga till skapande. 

Ambitionen är att de här barnen ska finna en inre styrka och frihet, i huvudet och i kroppen, och att de sedan kommer kunna bära med sig det genom hela livet.


 

Föreningen DANSBASEN är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

DANSBASEN skall arbeta för att bredda kulturutbudet och främja ett levande kulturliv i Västerås. 

 

SOCIALT

Vi bedriver diverse aktiviteter utanför själva dansundervisningen i form av mest enkla, roliga samkväm - mest för att främja känslan mellan eleverna. Vi har märkt att våra sociala aktiviteter utanför lektionstid stärker gemensamhetskänslan. Åldersspannet på skolan är dessutom 4 år till 70+. Mötet och interaktionen mellan generationer ger mycket, åt alla håll. Vi ser att mötet generationer emellan får eleverna att vidga sitt synsätt på ålder, kunnighet, behov, likheter och olikheter, det skapar ömsesidig respekt och ödmjukhet.

Även elevföreställningarna bidrar till detta, att stå på scenen tillsammans, ha ett gemensamt ansvar för att allt ska fungera. Samarbete.

Senast uppdaterad: 2019-12-07

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå