NIVÅINDELNING

NIVÅINDELNING

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom!

Nyb. Här behövs inga förkunskaper. Ålder har ingen betydelse men en minimiålder finns om det anges.

Forts. Här rekommenderas att eleven har tidigare danserfarenhet, men det är inte ett måste. Siffrorna som står efter varje grupp visar svårighetsgrad. Ju högre siffra, desto fler terminer har de i gruppen dansat.

Avanc. Här rekommenderas minst 6 terminers förkunskap.

alt

Medel. Här rekommenderas minst 6 terminers förkunskap.

Avanc. Här rekommenderas minst x terminers förkunskap.

Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs. Tala med läraren eller kontakta oss via jm.lizbalettskola@gmail.com om du har frågor så hjälper vi dig gärna. 

Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin om en deltagare bör välja en annan nivå till nästa termin. 

BYTE AV KURS

I regel genomför vi enbart byten under de tre första veckorna av terminen.

Kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com om du behöver byta kurs. Du kan även fråga oss på plats. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela oss om vilket byte du vill göra. 

 


 

PRÖVA PÅ-DAGAR

Liz Balettskola, DANSBASEN erbjuder ofta en pröva-på-dag för barn några veckor före terminsstart. Alla som är intresserade av att dansa - nybörjare till mer erfarna - är då välkomna. Info om pröva på-dagar hittar du på vår hemsida ett par veckor innan terminsstarten. 

Nivåindelning

(BALETTAKADEMIEN)

 

Street, Contemporary och Jazz

Beginner - första till fjärde terminen inom vald dansteknik.

Intermediate - minst två års grundläggande förkunskaper inom vald dansteknik.

Intermediate/Advanced - minst fyra års goda tekniska förkunskaper inom vald dansteknik. Klasser med större och fler utmaningar.

Advanced - flera års förkunskaper på en mycket hög teknisk nivå.

Alla nivåer - passar dig både med eller utan förkunskaper.

 

Balett 13-16 år

Beginner 1 - nybörjare, första terminen.

Beginner 2 - andra terminen.

Beginner 3 - tredje till fjärde terminen.

Intermediate - minst två års förkunskaper.

Balett

Beginner 1 - nybörjare, första terminen.

Beginner 2 - andra terminen.

Beginner 3 - minst ett års grundläggande förkunskaper.

Intermediate 1 - minst tre års grundläggande förkunskaper.

Intermediate 2 - minst fyra års förkunskaper.

Intermediate 3 - minst fem års goda tekniska förkunskaper.

Advanced - flera års förkunskaper, för dig som dansar flera gånger i veckan.

Åldersindelning

13 år+ kursen är för ungdomar från 13 år och vuxna.

16 år+ kursen är för ungdomar från 16 år och vuxna.

25 år+ kursen är för vuxna från 25 år och uppåt.

30 år+ kurser är för vuxna från 30 år och uppåt.

40 år+ kurser är för vuxna från 40 år och uppåt.

60 år+ kurser är för vuxna från 60 år och uppåt.

Senast uppdaterad: 2019-12-07

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå