NIVÅINDELNING

NIVÅINDELNING

  • Nyb. (nybörjare) - Här behövs inga förkunskaper. Ålder har ingen betydelse men en minimiålder finns om det anges. Detsamma gäller Grundläggande.

 

  • Forts. (fortsättning)Här rekommenderas att eleven har tidigare danserfarenhet, men det är inte ett måste. Siffrorna som står efter varje grupp visar svårighetsgrad. Ju högre siffra, desto fler terminer har de i gruppen dansat.

 

  • Avanc. (avancerat) Här rekommenderas minst 6 terminers förkunskap.

Läraren ansvarar för och har rätt att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs.

Tala med läraren eller kontakta oss via jm.lizbalettskola@gmail.com om du har frågor så hjälper vi dig gärna. 

Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin om en deltagare bör välja en annan nivå till nästa termin. 

Vi rekommenderar starkt att barn är 4 år när de startar hos oss, men på höstterminen tar vi emot barn från det år de fyller 4 år. Det brukar märkas efter en lektion eller två om barnet är moget för undervisningen eller om det är bättre att vänta något.

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom.

BYTE AV KURS

I regel genomför vi enbart byten under de tre första veckorna av terminen.

Kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com om du behöver byta kurs. Du kan förstås även fråga oss på plats. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela oss om vilket byte du vill göra. 

PRÖVA PÅ-DAGAR

Liz Balettskola DANSBASEN erbjuder ofta en pröva-på-dag för barn några veckor före terminsstart. Alla som är intresserade av att dansa - nybörjare till mer erfarna - är då välkomna. Info om pröva på-dagar hittar du på vår hemsida ett par veckor före terminsstart.

Kejsarens_nya_kläder_2018_FOTO_Niclas_Li