top of page

VANLIGA FRÅGOR

& SVAR

Vem kontaktar jag om jag/mitt barn inte kan komma på en lektion?

Anmäl alltid frånvaro till resp. lärare om du inte kan komma till din lektion.

Detta gäller oavsett om du är sjuk, bortrest el. dyl, så att läraren kan planera lektionen. 

HÄR ser du alla lärares kontaktuppgifter.

Jag hittar inte fakturan...?

Faktura skickas via e-post från mailadress: 

faktura-no-reply@fortnox.se avsändare DANSBASEN - var noga med att även se efter i din skräppost.

Om du ändå inte hittar den - kontakta oss snarast.

Varför får jag inte fota eller filma från balkongen? 

Med hänsyn till GDPR är det tyvärr inte möjligt. Alla barn vill eller kan inte vara med på bild. Innan och efter kan ni fota ert barn men var restriktiva med att publicera bilder, där andra barn finns med, på sociala medier.

Har jag anmält mitt barn till rätt nivå?

I början av terminsstart ansvarar dansläraren att informera och flytta deltagare till en lämpligare nivå om det behövs. Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin vilken nivå deltagare skall välja till nästa termin.

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom! 

Läraren ansvarar för och har rätt att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs.


Hur anmäler man sig till en dansgrupp? 
Anmälan sker via vår anmälningsknapp som du finner här.

Var noga med att uppgifterna du lämnar stämmer - du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er.

Varför pratar ni i början av lektionen?

Uppropet med närvarokollen i början av lektionen fyller en viktig del av gemenskap, gruppkänsla och ingår i lektionstiden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn känner sig sedda och välkomna i gruppen.

Jag anmälde mig och gick en lektion, sedan ångrade jag mig. Kan ni plocka bort mig från kursen?

Anmälan till kursen är bindande och du är betalningsskyldig. Vi hjälper dig dock gärna att hitta en annan kurs som passar bättre, kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com så får du hjälp.

Hur gör jag om mitt lilla barn inte vill fortsätta med sin danskurs?

För de allra yngsta deltagarna, i barndansgrupperna (balettinriktad barndans , gr 1 och gr 2, minijazz och minimix) tillämpar vi våra anmälningsbestämmelser avseende att anmälan är bindande på ett lite mjukare sätt. Ett mycket litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren eller jm.lizbalettskola@gmail.com - vi hjälper gärna till att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en bra lösning får man avboka under terminens första två veckor. Avgift tas ut för de klasser som passerat på terminen samt administrationsavgift à 100 kr. En avanmälan måste dock göras via mail till jm.lizbalettskola@gmail.com

 

Betalar man för en termin eller för ett helt år?

Man betalar för en termin vid terminens start. Det pris som står på dansschemat vid resp. dansämne är terminsavgiften.

 

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?

Det går bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar på nybörjarkurser. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats komma med senare, kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com. Vid inhopp betalar man full terminsavgift, med möjlighet att ta igen missade lektioner i annan grupp (enl. överenskommelse med berörda lärare.)

Kan jag ha på mig vanliga träningskläder på lektionerna?

Vi vill att eleven har kläder och skor som är anpassade för dans. Hör med din lärare vad som gäller för resp. grupp. Om en gemensam dräkt är aktuellt för just din/ditt barns grupp får du hjälp med detta på skolan.

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla mitt barn till?

Små barn placeras i första hand i en grupp med jämnåriga. Vi strävar efter att hålla framförallt barndansgrupperna någorlunda homogena. Lite äldre barn kan komma behöva starta med en något yngre årskull, beroende på förkunskaper. 

Vilken buss går till er?

Buss -  Linje 2, mot Björnö.

Stig av vid Lidl. Hållplats Vinggatan.

Kejsarens_nya_kläder_2018_FOTO_Niclas_Li
bottom of page