top of page

AVANMÄLAN/ÅNGERRÄTT 

Här hittar du avanmälningsvillkor för DANSBASEN Liz Balettskola

 

VILLKOR VID AVANMÄLAN / ÅNGERRÄTT

Kund har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sig och avboka sin anmälan genom att: meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat bokad kurs/anmälan. Avanmälan för rätt att återfå kursavgiften bör göras skriftligen, för att undvika missförstånd via mail till: jm.lizbalettskola@gmail.com. Ange dina personuppgifter, elevens namn och vilken kurs det gäller. 

 

SJUKDOM / SKADA ELLER ANNAT HINDER

Om du avbryter en kurs på grund av till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som ej har kunnat förutses återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften. Du meddelar oss via mail, jm.lizbalettskola@gmail.com, om din avanmälan.

Sjukintyg eller flyttintyg ska lämnas in till DANSBASEN Liz Balettskola/ jm.lizbalettskola@gmail.com senast 14 dagar efter att du meddelat att du avbrutit kursen. Återbetalning sker för de resterande kurstillfällen för terminen som ej kunnat förbrukas. För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta jm.lizbalettskola@gmail.com inom två veckor från det att du avbröt kursen och eventuellt intyg måste inkomma snarast.

SMÅ BARN - BARNDANSKURSER    

För barndanskurser gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att små barn får avbokas efter 1-2:e veckan på terminen och då betala för de gånger som varit samt en administrativ avgift på 100kr.

Ett mycket litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren eller jm.lizbalettskola@gmail.com - vi hjälper gärna till att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en annan mer passande grupp eller annan bra lösning får man avboka under terminens första två veckor. Avgift tas ut för de klasser som passerat på terminen samt administrationsavgift på 100kr.

Liz_Balettskola_ENSAMMA_HEMMA_i_filmens_
bottom of page