top of page

Klassisk balett  

lätthet, harmoni och virtuositet.

Baletten har utvecklats under många sekler i flera länder och kom till Sverige på 1600-talet. De för baletten typiska tåspetsskorna såg dagens ljus först på 1800-talet.

I baletten arbetar vi med teknik, styrka, smidighet, dynamik och uttryck i såväl övningar vid stången som i koreografier. Balett främjar koncentration och uthållighet, ger god hållning och god kroppskännedom, och balettens terminologi och teknik återfinns i olika utsträckning i många andra dansformer.

Klassisk balett Liz balettskola Västerås
Emma Mascolo Ek foto Malena Engström
Klassisk balett
Klassisk balett
bottom of page