Koreografi/Skapande (mod/jazz)

Här är en ny klass för dig som är intresserad av att skapa och hitta uttryck genom dans. En möjlighet att   arbeta både enskilt och tillsammans med att hitta nya vägar inom koreografins värld. 

Kursen kommer byggas upp utifrån deltagarna. 

Senast uppdaterad: 2021-02-17

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå