Minijazz

Minijazzen är jazzinriktad barndans med glädjen i fokus - att lyssna och lära sig att dansa är en glädje att ta på allvar. 

Här övas barnens musikalitet, rytmik, smidighet och spontan rörelseglädje, även koordination, styrka, balans, teknik och koncentration. 

På ett lekfullt sätt leds de in i dansens underbara värld full av uttryck och fantasi. 

Minijazz
Minijazz
MINIJAZZ.