Elev- /Föräldrainformation

Välkomna till höstterminen!

 

Se  AKTUELLT Där läggs nyheter ut!

Och kom ihåg att uppdatera hemsidan då&då!    

- ni ser då nyinlagd info. 

Se vår infosida:    BRA ATT VETA

Föräldrar/anhöriga är vanligtvis välkomna att se lektionerna från balkongen - under dessa coronatider vill vi dock att så få som möjligt vistas i dansskolans lokaler.

- vänligen tänk på att vara tysta - allt hörs ner i balettsalen och vi vill gärna att barnen ska få en koncentrerad lektion.

Håll även ner ljudnivån om ni är i köket.

Tvätta händer och håll avstånd.

Vi har foto/filmförbud, pga GDPR. 

Dräkter, skor och trikå

Vi önskar att barnen har samma färg i gruppen de dansar i, detta för att skapa

harmoni i balettsalen och för att undvika jämförelse med varandra.

Er lärare ger info om resp. grupps danskläder inför terminsstart.

Se info och tips på länkar här.

Du som dansar eller har ett barn eller barnbarn som dansar i Liz Balettskola kan gå med i vår slutna facebookgrupp -

"Vi som dansar i Liz Balettskola DANSBASEN"

Man får svara på ett par enkla frågor då man ansöker om medlemsskap där - vi ställer dessa frågor för att vara säkra på att inga obehöriga får del av uppgifter som rör barnen på balettskolan.

Du har väl sett vår CORONADANSFILM?

Stort tack till alla medverkande på och bakom scen

i samband med 2019 års elevföreställning!

Balettskolans ideella föräldraförening

Ändamålet med föräldraföreningen är att initiera, planera och vara delaktig i genomförandet av aktiviteter i skolan och att arbeta för att ge barnen goda förutsättningar i sin dansutövning.

Att bli medlem i föräldraföreningen är frivilligt. Medlemsskapet kostar 40 kr/år och person. 

Anmäl ditt intresse till annalignell@hotmail.com.

DANSKLÄDER

Senast uppdaterad: 2020-10-15

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå